Menu Close

Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Radno mjesto

Mjesto rada:
Splitsko-dalmatinska županija:
Grad Split
Grad Solin
Grad Kaštela
Općina Podstrana
Općina Dugopolje
Općina Muć
Općina Lećevica
Zadarska županija:
Grad Zadar
Grad Obrovacv
Općina Kukljica
Općina Preko
Općina Kali
Općina Sali
Općina Ražanac
Broj traženih radnika: 30

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještajaNaknada za prijevoz: djelomično

Natječaj vrijedi od: 17.8.2022.

Natječaj vrijedi do: 6.9.2022.

Posloprimac

Razina obrazovanja:
• Osnovna škola niži razredi
• Završena osnovna škola
• Srednja škola 3 godine
• Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga budi dobar kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva „Brinemo za najbliže“ zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

Splitsko-dalmatinska županija: Grad Split, Grad Solin, Grad Kaštela, Općina Podstrana, Općina Dugopolje, Općina Muć, Općina Lećevica
Zadarska županija: Grad Zadar, Grad Obrovac, Općina Kukljica, Općina Preko, Općina Kali, Općina Sali, Općina Ražanac

Cilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika.

Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijava mora sadržavati:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
 • potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
 • dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)
 • U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje.

Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

e-mail adresu: [email protected]
osobno (uz prethodnu najavu) ili poštom na adresu BARUNA TRENKA FRANJE 27, 23000 Zadar
Poslodavac

Poslodavac: UDRUGA ZA PROMICANJE ZNANOSTI LUKA ZA SREĆU
Kontakt: [email protected]
Kontakt telefon: 098 940 0008

SADRŽAJ DOKUMENTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST UDRUGE ZA PROMICANJE ZNANOSTI UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA SPLIT.