Menu Close
Knin-postroj-zastava-ratnih-postrojbi-05082015-02-roberta-f

Pravna i socijalna zaštitu članova, promicanje, razvitak i unapređenje vrijednosti Domovinskog rata.

HVIDRA-Split-logo

HVIDR-a Split je najveća i najbolje organizirana udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koja kontinuirano djeluje od 1992., udruga trenutno ima članova:

2560

landscape-sea-coast-ocean-architecture-sky-643160-pxhere.com

HVIDR-a ST se najvećim dijelom financira iz proračuna jedinica lokalne samouprave isključivo za provođenje svojih tradicionalnih i ostalih programa, a od ostalih donatora najviše se ističu javna i privatna poduzeća, te druge pravne osobe koje su pomagale u radu udruge

Udruga HVIDR-a Split

Udruga HVIDR-a Split se bavi aktivnostima koje obuhvaćaju ostvarivanje ciljeva Statuta Udruge, sa posebnim osvrtom na pravnu i socijalnu zaštitu članova, promicanje, razvitak i unapređenje vrijednosti Domovinskog rata.