Menu Close

CILJ PROJEKTA

Projektom se zapošljava 30 žena (ciljnih skupina) u više županija u kojima udruge prijavitelja i partnera aktivno djeluju i provode aktivnosti. Projekt doprinosi smanjenju nezaposlenosti, borbi protiv siromaštva, prevenciji prerane institucionalizacije i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika operacije. Žene ciljnih skupna su teže zapošljive žene koje imaju nižu i srednju razinu obrazovanja, a prednost u zapošljavanju daje se pripadnicama ranjive skupine (primjerice žene od 50 i više godina, osobe s invaliditetom i sl.).

OPIS PROJEKTA

Održivost u projektnom smislu odnosi se na aktivnosti udruge prijavitelja i partnera prijave na nove Europske fondove u Hrvatskoj i ostale fondove dostupne u Europskoj uniji, organizaciju radionica i edukacije te javne kampanje s ciljem prezentacije projekta te informiranja javnosti, osiguranje donacijskih sporazuma, financijska podrška kroz naplaćivanje projektnih aktivnosti (uz zadržavanje socijalnog pristupa osobama koje nisu u mogućnosti plaćati projektne aktivnosti), sufinanciranje putem javnih poziva i natječaja, donacije članova obitelji i šire obitelji umirovljenika ili drugih krajnjih korisnika.

 

PARTNER U PROJEKTU

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba Split

  • Centar za socijalnu skrb Split

  • Udruga asertivno djelovanje

VRIJEDNOST PROJEKTA

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

1.453.760,00 HRK

VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA

14.09.2022. - 14.05.2023.

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

1.235.696,00 HRK

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Projektom se zapošljava 30 žena (ciljnih skupina) u više županija u kojima udruge prijavitelja i partnera aktivno djeluju i provode aktivnosti.
  • Smanjenjenje nezaposlenosti.
  • Borba protiv siromaštva.
  • Prevencija prerane institucionalizacije i poboljšanja kvalitete života
    krajnjih korisnika operacije.

ZA VIŠE INFORMACIJA O PROJEKTU

Zoran Buzdovačić, predsjednik


Telefon: +385 91 209 1358


Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr